Xem tất cả 1 kết quả

OMD Omega Air máy sấy khí tác nhân lạnh

Thông số kỹ thuật máy sấy khí OMD omega air

 Áp lực làm viêc  up to 14 bar
 Nhiệt độ môi trường  45 °C
  Dew points  °C
 Dải lưu lượng  19 to 13248 Nm3/h
 Nhiệt độ khí nén đầu vào  55 °C
 Màu sắc  RAL 5012