Xem tất cả 1 kết quả

TD M Omega air Bộ xả ngưng tự động điện

Bộ xả ngưng tự động bằng điện Omega air – EU

Model: TD M

Hãng : Omega air -EU

Áp lực làm việc TD M  16, 25, 50, 150   bar
Lưu lượng nước xả  95      l/h
Kết nối ren   ½   
Nhiệt độ làm việc  1,5  to  65 °C