HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Minh
SĐT: 0913.850.138
Email: minh@thietbiht.com

Ms Thùy
SĐT: 0912.369.126
Email: thuyle@thietbiht.com

Ms Phương
SĐT: 0916 521 138
Email: phuong@thietbiht.com

Mr Hiếu
SĐT: 0919 682 138
Email: hieu@thietbiht.com

Mr Quynh
SĐT: 0916511138
Email: quynh@thietbiht.com

Mr Nam
SĐT: 0917.150.987
Email: nam@thietbiht.com

Kỹ thuật
SĐT: 0913.980.138
Email: kythuat@thietbiht.com
THỐNG KÊ
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 244
Thành viên Hôm qua: 467
Tổng cộng Tổng cộng: 697593

Thay đổi model lọc vi sinh donaldson P-SRF V cho P-SRF N , P_BE dùng cho venting

Năm 2018, Donaldson thay đổi model lọc vi sinh cũ sang model mới với tính năng nổi bật và phân loại mục đích sử dụng rõ ràng.

Model P-SRF C thay cho Model P-SRF N ( dùng cho lọc vi sinh khí nén), Model P-SRF V thay cho P-SRF N ( dùng cho lọc vi sinh vị trí venting), Model P-SRF V thay cho model P-SRF N ( dùng cho vị trí khác .

Đính kèm là bảng quy đổi thay đổi model P-SRF V thay cho P-SRF N và P-BE

Code            Model P-SRF V             Code                   Model P-SRFN                                    Code          Model P-BE

1C224116    P-SRF V 03/10      1C224416              Element P-SRFN 03/10                     1C224916    P-BEII 0310

1C224120    P-SRF V 04/10      1C224420              Element P-SRFN 04/10                     1C224920    P-BEII 0410

1C224124    P-SRF V 04/20      1C224424              Element P-SRFN 04/20                     1C224924    P-BEII 0420

1C224132    P-SRF V 05/20      1C224432              Element P-SRFN 05/20                     1C224932    P-BEII 0520

1C224140    P-SRF V 05/25      1C224440              Element P-SRFN 05/25                     1C224940    P-BEII 0525

1C224148    P-SRF V 07/25      1C224448              Element P-SRFN 07/25                     1C224948    P-BEII 0725

1C224152    P-SRF V 05/30      1C224452              Element P-SRFN 05/30                     1C224952    P-BEII 0530

1C224156    P-SRF V 07/30      1C224456              Element P-SRFN 07/30                     1C224956    P-BEII 0730

1C224164    P-SRF V 10/30      1C224464              Element P-SRFN 10/30                     1C224964    P-BEII 1030

1C224172    P-SRF V 15/30      1C224472              Element P-SRFN 15/30                     1C224972    P-BEII 1530

1C224180    P-SRF V 20/30      1C224480              Element P-SRFN 20/30                     1C224980    P-BEII 2030

1C224188    P-SRF V 30/30      1C224488              Element P-SRFN 30/30                           1C224988    P-BEII 3030

 1C224196   P-SRF V 30/50      1C029944              Element P-SRFN 30/50                           1C224996    P-BEII 3050

1C224154    SRF V 05/3 P7      1C028596              Element SRFN 5/3 P7 pleated                 1C224996    P-BEII 3050

1C224174    SRF V 10/3 P7      1C028561              Element SRFN 10/3 P7 pleated     1C031327    BEII 10/3P7

1C224182    SRF V 20/3 P7     1C028562              Element SRFN 20/3 P7 pleated     1C031328    BEII 20/3P7

1C224190    SRF V 30/3 P7      1C028563              Element SRFN 30/3 P7 pleated     1C031329    BEII 30/3P7

1C030580    SRF V AT_ZCHB 1C028558              Element SRFN-AT pleated            1C031338    BEII-AT

1C030581    SRF V BT_ZCHB 1C028559              Element SRFN-BT pleated            P-BEII3050 P-BEII 3050

1C030582    SRF V 5/1,5 1/2S  1C028564              Element SRFN 5/1,5 1/2in. S        P-BEII3050 P-BEII 3050

 

 

Các tin khác: