HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Minh
SĐT: 0913.850.138
Email: minh@thietbiht.com

Ms Thùy
SĐT: 0912.369.126
Email: thuyle@thietbiht.com

Ms Phương
SĐT: 0916 521 138
Email: phuong@thietbiht.com

Mr Hiếu
SĐT: 0919 682 138
Email: hieu@thietbiht.com

Mr Quynh
SĐT: 0916511138
Email: quynh@thietbiht.com

Mr Nam
SĐT: 0917.150.987
Email: nam@thietbiht.com

Kỹ thuật
SĐT: 0913.980.138
Email: kythuat@thietbiht.com
THỐNG KÊ
Số người online Số người online:
Khách thăm Hôm nay: 1349
Thành viên Hôm qua: 572
Tổng cộng Tổng cộng: 721841

Model đồng hồ áp suất wise ( P1)

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P110

Đồng hồ áp suất Wise vỏ sắt chân đồng:

Đường kính mặt: 40, 50, 60, 75, 100, 150 & 200mm Dải đo: -0.1~0.2 to 0~100MPa

 Vật liêu: vở sắt/chân đồng hoặc inox 316

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P111

Đồng hồ áp suất Ammonia

 Đường kính mặt: 60, 75 & 100mm

Dải đo: -0.1~1, 1.5, 2MPa

Vật liệu: Vỏ sắt / chân inox

 Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P112

Đồng hồ áp suất ống Bourdon

 Đường kính mặt: 60 & 75mm

Dải đo: -0.1~2 to 0~3.5MPa

Vật liệu: Vở sắt, chân đồng

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P113

Đồng hồ áp suất kiểm soát khí với bộ phận inox tẩm ướp :

Đường kính mặt: 2" - 50mm

Dải đo: 0~40Mpa

Vật liệu: Vở sắt phủ nickel /chân đồng

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P140

Đồng hồ áp suất đo áp thường:

Đường kính mặt: 60 & 100mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~35MPa 

Vật liệu:Vỏ Polycarbonate/Chân đồng hoặc inox 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P163

Đồng hồ áp suất đo tải trọng lớn

Đường kính mặt: 80mm

Dải đo: -0.1~1, 1.5, 0~6MPa

Vật liệu: Vở Bronze / Chân đồng

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P170

Đồng hồ áp suất màng chắn có then cài

Đường kính mặt: 75 & 100mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~2.5MPa

Vật liệu: Mặt bích trên/mặt bích dưới inox 304SS   

Diaphragm: 316L SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P221; P253

Đồng hồ áp suất dùng trong sản xuất công nghiệp

Đường kính mặt: 40 & 50mm

Dải đo: 0~0.2,0.3,0.4,0.6, 1, 1.5, 3.5MPa

Vật liệu:

Vỏ innox 304SS /chân inox 316SS (P221)

Vỏ Inox 304SS /chân đồng (P253)

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P222

Đồng hồ áp suất dùng trong sản xuất công nghiệp

Đường kính mặt: 4 ½" - 125mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~200MPa

Vật liệu: Vỏ inox 304SS / Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P228

Đồng hồ áp suất đo độ lắng

Đường kính mặt: 100 & 160mm

Dải đo: 0~10 Spuare Root Scale,

               0~100% Linear Scale

Vật liệu: vỏ inox 304SS / chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P229

Đồng hồ áp suất kiểm trả

Đường kính mặt: 160mm

Dải đo: -0.1~0, 0~0.1 to 0~200MPa

Vật liệu:Vỏ inox:304SS / chân inox:316SS

 Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P239

Đồng hồ áp suất đo áp theo tiêu chuẩn Euro

Đường kính mặt: 160 & 250mm

Dải đo: 0~60kPa, 0~100MPa

Vật liệu: Vỏ inox: 304SS (160mm) /Aluminium (250mm), Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P235S; P235B

Đồng hồ áp suất Mini

Đường kính mặt: 35mm

Dải đo: 0~0.2 to 0~3.5MPaVật liêu:

Vỏ inox 304SS /chân inox: 316SS (P221)

Vỏ inox: 304SS / chân đồng (P253)

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P252

Đồng hồ áp suất dùng trong công nghiệp theo tiêu chuẩn Euro/ inox toàn bộ

Đường kính mặt: 63 & 80mm(*) / 100 & 160mm(**)

 Dải đo: -0.1~0 to 0~100MPa (*)

               -0.1~0 to 0~200MPa (**)

Vật liệu: Vỏ Inox 304SS / Chân Inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P253

Đồng hồ áp suất vở sắt chân đồng

Đường kính mặt: 63mm(*) / 100 & 160mm(**)

Dải đo: -0.1~0 to 0~35MPa (*)

               -0.1~0 to 0~100MPa (**)

Vật liệu: Vỏ inox 304SS / chân đồng, hoặc 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P254

Đồng hồ áp suất có dầu

Đường kính mặt: 50, 63, 75 & 100mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~40MPa

Vật liệu: Vỏ Inox 304SS / Chân đồng

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P255

Đồng hồ áp suất dạng kẹp uốn/ inox toàn bộ 

Đường kính mắt: 63 & 80mm(*) / 100mm(**)

Dải đo: -0.1~0 to 0~100MPa (*)

               -0.1~0 to 0~200MPa (**)

Vật liệu: Vỏ Inox 304SS / Chân inox 304SS, 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P256

Đồng hồ áp suất bảo vệ vượt áp theo tiêu chuẩn Euro

Đường kính mặt: 100 & 160mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~4MPa 

Vật liệu: Vỏ Inox 304SS / Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P257

Đồng hồ áp suất dạng an toàn liền khối

Đường kính mặt: 63mm (*) / 100 & 160mm(**)

Dải đo: -0.1~0 to 0~100MPa (*)

               -0.1~0 to 0~200MPa (**)

Vật liệu: vỏ inox: 304SS / chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P258

Đồng hồ áp suất có dầu

Đường kính mặt: 63 & 80mm(*) / 100 & 160mm(**)

Dải đo: -0.1~0 to 0~100MPa (*)

               -0.1~0 to 0~200MPa (**)

Vật liệu: Vỏ inox 304SS / Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P259

Đồng hồ áp suất có dầu/ vỏ inoxx chân đồng

Đường kính mặt: 63mm(*) / 100 & 160mm(**)

Dải đo: -0.1~0 to 0~40MPa (*)

               -0.1~0 to 0~100MPa (**)

Vật liệu: Vỏ inox 304SS / Chân: đồng, 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P330; P335

Đồng hồ áp suất trong công nghiệp

Đường kính mặt: 150mm

Cấp chính xác: ±0.5% Of F.S (P335)

                           ±1.0% Of F.S (P330)

Dải đo: -0.1~0 to 0~200MPa 

Vật liệu:

Vỏ: Black painted aluminium  alloy 

 Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P336 (loại tròn)

              P338 (loại vuông)

Đồng hồ áp suất kép:

Đường kính mặt: 100mm (P336)

           110 mm (W) x 110 mm (H) (P338)

Dải đo: 0~0.4MPa to 0~3.5MPa (P336)

               0~1MPa to 0~1.2MPa (P338)

Vật liệu: Vỏ: Black painted aluminium/ chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P359

Đồng hồ áp suất kiểu an toàn liên khối vỏ nhựa

Đường kính mặt: 4 ½" - 125mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~200MPa 

Vật liệu: Vỏ:PBTB / Chân: 316SS   

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P410 – P420

Đồng hồ áp suất dạng cột

Đường kính mặt: 192mm(W) X 96mm(H) (P Type)

           96mm(W) X 192mm(H) (R type)

Dải đo: 

   Vacuum : -1~0 to -0.5~0kPa

   Compound : -0.2~0.2 to -5~5kPa

    Pressure : 0~ 0.5 to 0 ~ 10kPa

Chất liệu:

Chân inox 316L SS: 

Vỏ: Black finished steel (P410)

            304SS (P420)

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P421

Đồng hồ áp suất thấp inox toàn bộ

Đường kính mặt: 100 & 150mm

Dải đo: -50~0 to 0~35kPa

Vật liệu: Vỏ inox: 304SS / Chân inox: 316L SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P422

Đồng hồ áp suất thấp inox toàn bộ

Đường kính mặt: 63, 80, 100 & 160mm

Dải đo: -35~0.5 to 0~35kPa

Vật liệu: Vở Inox 304SS / Chân inox: 316L SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P428, P429

Đồng hồ áp suất thấp dạng màng chắn

Đường kính mặt: 100 & 150mm

Dải đo: -1~1 to -35~35kPa

Màng chắn: 316L SS

Mặt bích trên(Gauge side): 304SS, 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P430

Đồng hồ áp suất thấp vỏ Aluminium

Đường kính mặt: 100 & 150mm

Dải đo: -35~0 to 0~35kPa

Vật liệu:Vỏ Black finished aluminium/ Chân Inox: 316L SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P440

Đồng hồ áp suất thấp vỏ sắt mạ Niken

Đường kính mặt: 63, 75 & 100mm

Dải đo: -50~15 to -5~50kPa,  

Vật liệu: Vỏ Thép mạ Niken / 304SS - Chân: Beryllium copper

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P500

Đồng hồ áp suất kết nối cảm ứng

Dải đo: 100 & 160mm

Dải đo: -0.1~0 to 0~200MPa

Vật liệu: Vỏ inox: 304SS / Chân inox: 316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

Đồng hồ áp suất wise

Model:  P501; P502

Đồng hồ áp suất màng loại tiếp điểm

Đường kính mặt: 100 & 160mm

Dải đo: ⦁ 0~1kPa to 0~40kPa (Flange 150mm)

 ⦁ 0~50kPa to 0~2.5MPa (Flange 100mm)  

Vật liệu: vỏ Inox 304SS/Mặt bích trên Inox: 304SS,316SS

Xuất xứ: WISE / Korea

 

Các tin khác: