Xem tất cả 2 kết quả

CKL B Omega air Bộ tách nước ly tâm

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Áp suất làm việc  16 bar
Lưu lượng dòng khí  60 đến 2160 Nm³/h
 Kết nối  ⅜“ to 3“
 Nhiệt độ làm việc  1,5 to 65 °C
 Màu sắc  RAL 9005